Rom for helt nye tanker

Skal du ta ut potensialet i dine medarbeidere, bør du slippe dem fri. Og det krever mer enn kontorplasser og god ventilasjon.

På Kræmer brygge legger vi til rette for virksomheter som ønsker å vokse og utvikle seg. Derfor vil det å jobbe  her oppleves som mer enn en jobb. Vi skaper møteplasser på tvers av virksomheter, gode uterom for å klekke ut nye ideer, kafeer og restauranter å skape nye relasjoner. Alle fasiliteter overgår dagens standarder.

Det er enkelt og effektivt å komme seg hit på jobb og tilrettelagt for gode sykkelfasiliteter. Dagens innkjøp gjør du i nærområdet på vei hjem.  Kontorbyggene vi planlegger vil ha tekniske løsninger tilpasset det moderne arbeidslivet de neste 20-30 årene og vil være klimanøytrale for å sette færrest mulig miljøavtrykk.

Ser du etter et godt sted for dine ansatte å utvikle seg? Da er Kræmer brygge godt sted å leie.

voksen_mann

Våre næringseiendommer