Historie

Alle vet hvor kræmer er

Slik har det vært i mange år. Det kjente og kjære området er et historisk møtepunkt.

KRÆMER BRYGGES historie

Tøllefsen skipsverft ble kjøpt av Kræmer i 1983 og startet en ny epoke med utvikling. Verftet ble grunnlagt av skipsbyggmester Ole Alvig i 1910, og ble solgt til Ole M. Tøllefsen i 1916. Verftet lå på Stakkevollveien og var en viktig arbeidsplass i mange ti-år. Her er et eldre bilde fra verftets storhetstid, som viser høy aktivitet både på land som til havs.

1937

I 1937 ble firmaet Hagb. Kræmer, Tromsø etablert. Intensjonen var å etablere en fabrikk som skulle forelde fisk og selge den videre. På eiendommen Godthåp hadde Kræmer et sjøpakkhus fra 1918. Dette huset ble kort tid etter etableringen av Hagb. Kræmer ominnredet og klar til å ta i mot fisk. Dette ble en stor suksess. Bare første driftsår i 1938 var det totale kvantum som gikk gjennom firmaet på om lag 200 000 kilo. Bedriften utviklet seg med årene godt, og Hagbart Kræmer styrte det hele med stø hånd. Bedriften utviklet seg til å bli blant de fremste innen fiskeproduksjon på landsbasis.

1950

Fiskeforedlingsvirksomheten fortsatte å gå godt inn i 50-årene. Samtidig oppdaget Kræmer nye behov og muligheter. Et nytt forretningsområde som både ville gi rederne bedre service og lettere tilgang til nødvendigutstyr ble avdekket. I 1953 ble det etablert et eget utsalg med utstyr for fiske og fangst. Dette ble starten på skipshandelvirksomheten som er videreført i selskapet Kraemer Maritime – og er en av bærebjelkene i Kræmer-konsernet i dag.

1960

Fiskeforedlingsvirksomheten gikk fortsatt godt i denne tiden. Det ble etablert et nytt og større produksjonslokale på Kræmer-anlegget. Parallelt med dette hadde skipshandelvirksomheten utviklet seg svært positivt.
Det bodde mye folk i området langs Stakkevollvegen som hadde behov for en nærbutikk, samt at skipshandelvirksomheten hadde fått stadig flere forespørsler om kolonialvarer i skipshandelforretningen. Det ble derfor etablert en kolonialforretning av Kræmer på anlegget som sto ferdig i 1960. Også kolonialbutikken skulle vise seg å bli en viktig bærebjelke i Kræmer-konsernet

1970

Fra litt utpå 70-tallet var Kræmer-anlegget blitt et industrieventyr. 450 personer var ansatt i forskjellige bedrifter med utenlandsk og lokalt opphav. Kræmer-anlegget var etter hvert bygget ut til å levere tjenester til både landindustrien, og den havgående fiskeflåten. På 70-tallet økte også eiendomsmassen ved utbygging av lager for båtenes sesongbaserte redskaper.
Den aldri hvilende gründersjela Alfon Kræmer lå bak mye av det som skjedde på eiendommen. Når man først hadde etablert en butikk på Stakkevollvegen, bygde man også en bensinstasjon i nabolaget. Dette ville øke trafikken og handelen i området.

1980-1990

Frem og tilbake, og frem igjen

Stakkevollveien var, før sentrumstangenten, landsdelens mest belastede vei. I 1993 presenterte Tromsø kommune en plan for Stakkevollveien. Denne harmonerte dårlig med den næringsaktiviteten som foregikk langs veien. Den kommunale utspillet fikk en ublid skjebne. Det ble lagt dødt blant aktørene langs Stakkevollveien, i påvente av en plan basert på realisme. Når det ikke skjedde tok næringslivet selv tak i problemstillingen, og fikk utarbeidet en plan. Der lå et nytt forslag på næringsutbygging langs Stakkevollvegen, og ikke minst løftet den opp gamle kommunale synder. Ny fiskerihavn hadde versert i nesten hundre år – uten løsning. 

BO OG JOBB PÅ I SAMME OMRÅDE

Uavhengig av kommunale utredninger gikk livet sin vante gang på Kræmer-anlegget. Både jobb og fritid foregikk for mange ansatte på bedriftens område. Hagb. Kræmer hadde innredet en god del av arealene til hybler. Flere av de ansatte kom til byen fra distriktet for å jobbe på Kræmers fabrikk. De trengte husvære, og bedriften la til rette for at de ansatte hadde gode boforhold.

2000-2010

Endring av områdets formål

Fiskeindustrien på Kræmer-anlegget ble avviklet i 2000. Kjernevirksomheten på området endret fra fiskeri til eiendomsutvikling og handel. Eiendomsmasser i stort omfang med sentral og god beliggenhet ved sjøen. I 2012 ble dørene åpnet på Eurospar Kræmer, som på det tidspunktet var Norges største Eurospar-butikk.

Kræmer Brygge

En del av eiendomsmassen var utviklet for spesielle formål. Disse bygningene var nærliggende å rive. Det ble utarbeidet en reguleringsplan for det som ble kalt Kræmer Brygge.

Det var tale om eiendom på 50 dekar. Området besto på denne tiden av 41 000 kvm næringsbygg innen handel, kontor, industri, samt lager og fryseri. I tillegg til en nedslitt bygningsmasse fra fiskeindustrien på 8000 kvm i påvente av omregulering. I tråd med kommunedelplanen for Stakkevollveien lå det an til et nytt levende område med boliger og egnet næringsvirksomhet. I 2012 ble dørene åpnet på Eurospar Kræmer, som på det tidspunktet var Norges største Eurospar-butikk.

KRÆMER BRYGGE - BOLIGUTVIKLING

Kræmer Brygge er en ny bydel ved havet. Her kan du nyte utsikten ut over Tromsøsundet, et voksende tilbud av butikker og restauranter på brygga, nærheten til Tromsømarka og muligheten til å spasere til UIT, UNN og sentrum. Vi bygger for fremtiden – slik at du kan bo i en moderne bolig som tar miljøet på alvor.

STAKKEVOLLVEGEN 33​

Dette bygget ligger rett ved Stakkevollvegen og består av en bygning i fire etasjer fra 1990 og et tilbygg på to etasjer fra samme år. I 2009 ble det oppført et tilbygg med tre etasjer mot sørøst.Her finner du i dag Europris, Kvik kjøkken, legesenter m.m.Området utredes og det finnes flotte planer dette bygget som l ligger sentralt for besøkende.

STAKKEVOLLVEGEN 33​B

Bygget på Stakkevollvegen 33 B har tilbaketrukket beliggenhet fra Stakkevollvegen. Bygget ble tatt i bruk i 1999 og består av tre etasjer, hvorav de to øverste er kontorlokaler. Kontorene er oppgradert senere år.

STAKKEVOLLVEGEN 35/37​

Stakkevollvegen 35/37 er ett moderne, energieffektivt og miljøvennlig kontorbygg. Bygget sto ferdig 2019.Kjent for å huse Statens Vegvesen, men her finner du også et lett tilgjengelig apotek og Helse Nord IKT.Et flott bygg som er med på vise hvordan området utvikler seg.

STAKKEVOLLVEGEN 41​

Består av tre etasjer samt parkeringskjeller for leietakere. Inneholder moderne kontorlokaler med flott utsikt og butikk. Eurospar Kræmer er en kjent, kjær og tradisjonsrik butikk med historiske røtter på Kræmer Brygge. Er dette er blant Tromsø bys aller beste matfat?

KANAL NORD

I første etasje bygget Kanal Nord etableres det restaurant og kafé, og ved kanalen vil de ha flytebrygger med kajakkparkering. Solforholdene blir særdeles gode ved kanalen.Det spennede næringsbygget Kanal Nord har allerede flere leietakere på plass og byggingen er i full gang.