Markedet etterspør bærekraftige og miljøriktige bygg

Markedet etterspør bærekraftige og miljøriktige bygg

Da Kræmer Eiendom bygde Statens Vegvesen-bygget valgte de den beste energiløsningen i markedet. Nå planlegger de nye byggetrinn hvor miljø og bærekraft spiller en nøkkelrolle.

– Leietakerne og boligkjøperne stiller klare krav til hva vi skal levere. Da må vi finne de løsningene som gir de laveste energikostnadene for bygget. Markedet etterspør bærekraftige og miljøriktige bygg, sier teknisk driftsansvarlig John Ivar Henriksen i Kræmer Eiendom.

SMART-bygg

I det nye Statens Vegvesen-bygget på Stakkevollveien valgte Kræmer Eiendom den beste energiløsningen tilgjengelig. I det moderne kontorbygget har de installert en sjøkollektor som utnytter temperaturen i sjøen til å skape energi gjennom en moderne varmepumpe. Den sørger for varmtvann, ventilasjon, varme i radiatorene og energi til de øvrige systemene som skal varmes opp.

– Statens Vegvesen-bygget er et SMART-bygg i energiklasse A. Det har veldig gode energiløsninger. I tillegg til varmepumpen som henter energi fra Tromsøsundet, er det ingen lysbrytere eller systemer som brukerne må slå på eller starte. Tilstedeværelse er det som skal til for å slå på lyset eller starte ventilasjonen og varme. Alt styres automatisk. Dette forenkler den totale driften av bygget, sier Henriksen.

Største anlegg i Norge

Sjøkollektoranlegget er levert av AF-gruppen og er det største anlegget av denne typen i Norge.

– Da vi bygde dette systemet, dimensjonerte vi det så stort at vi også kan koble på det neste byggetrinnet. Planen er et nytt næringsbygg med de samme energiprestasjonene som Statens Vegvesen-bygget, sier Henriksen.

Tromsø vokser nordover

I tiden som kommer vil mye skje på Kræmer Brygge, som ligger ideelt plassert mellom butikkene i sentrum og de store arbeidsplassene på UIT og UNN.

– De siste årene har det skjedd mye utvikling sørover på Tromsøya. Nå beveger sentrum seg nordover langs sundet. Det blir nye boliger og fortetting hele veien fra Tromsøbrua og nordover, sier Henriksen.

Miljøriktige bygg

Den nye Stakkevollveien og omdanningen av området mot sjøen, gir spennende muligheter for Kræmer Eiendom, som denne våren startet salget av nye leiligheter på Kræmer Bygge. Interessen for kontorer og leiligheter på sjøkanten er stor, og Kræmer Brygge ønsker å levere kvalitet til sine leietakere og boligkjøpere.

– Vi ønsker å utnytte dette området optimalt med miljøriktige næringsbygg og boliger av høy kvalitet. Vi skal blant annet opprettholde en promenade helt ytterst, slik at de som ønsker å ferdes helt i sjøkanten kan gjøre det. Det øker trivselen til de som velger å bo og arbeide her, avslutter Henriksen.